Ostlager

Under 2017 byggde vi ett nytt hårdostlager kopplat till befintlig mejeribyggnad.

Gårdsbutik, bageri och café

Under 2019 och 2020 har vi med stöd från Landsbygdsprogrammet förbättrat våra möjligheter att konsumentförpacka våra ostar. Vägg i vägg med mejeriet har vi byggt bageri och café med gårdsförsäljning av ost. Förutom stöd från EU har vi klarat detta tack vare god samverkan med lokala företag. Tack MILAFO, STREMA, Kaj, Storkågeträsk Lanthandel, REKO-ring Skellefteå med flera.

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag och en attraktiv landsbygd samt vara en del i utvecklingen för en smart och hållbar tillväxt för alla.